دکتر دلارام صالحی

دکتر دل‌آرام صالحی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: 1336834

حوزه‌های تخصصی دکتر دل‌آرام صالحی

 • روان درمانی فردی
  • سوگ
  • تروما
  • اختلالات خلقی

سوابق علمی دکتر دلارام صالحی

 • دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی،
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر دلارام صالحی

 • روان درمانگر، کلینیک دانشگاه شهید بهشتی
 • گروه درمانگر، “گروه گشتالتی-تحلیلی”
 • مدرس مقطع کارشناسی ارشد خانواده درمانی در دانشگاه علم و فرهنگ
 • سوپروایزر جلسات درمانی : نظارت بر فعالیت های کارورزان روانشناسی

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فاطمه هادی

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر نوح افشار 

دکتر جعفر بوالهری

4.5/5 - (32 امتیاز)