دکتر روانشناس رضا مولودی

دکتر رضا مولودی 

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی: 4192

حوزه‌های تخصصی دکتر رضا مولودی 

 • روان­ درمانی فردی
  • اختلالات خوردن و وسواس بدنی
  • وسواس و کمال گرایی
  • اختلالات شخصیت
  • اختلالات خلقی

سوابق علمی دکتر رضا مولودی 

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر روانشناس مولودی

 • هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 • صاحب امتیاز و موسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شناخت و رفتار
 • مدرس دوره های درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی به درمانگران در موسسه آموزش عالی مدت
 • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر ملیحه ایلخانی

دکتر مهرنوش اثباتی

دکتر شهریار شهیدی

3.3/5 - (82 امتیاز)