دکتر روانشناس رضا مولودی

دکتر رضا مولودی 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

4192

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

4192

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس رضا مولودی

  • اختلالات شخصیت
  • اختلالات اضطرابی و افسردگی
  • رواندرمانی بزرگسالان

سوابق علمی دکتر رضا مولودی

  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  • دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر رضا مولودی

  • معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
  • صاحب امتیاز و موسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شناخت و رفتار
  • مدرس دوره های درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی به درمانگران در موسسه آموزش عالی مدت.
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر رضا مولودی 

سوابق علمی دکتر رضا مولودی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شیراز

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر روانشناس مولودی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

صاحب امتیاز و موسس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی شناخت و رفتار

مدرس دوره های درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی به درمانگران در موسسه آموزش عالی مدت.

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر ملیحه ایلخانی

دکتر مهرنوش اثباتی

دکتر شهریار شهیدی

5/5 - (1 امتیاز)