دکتر زهرا بهفر

دکتر زهرا بهفر

سمت تخصصی

روانشناس بالینی (M.A )

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی (M.A )

 

شماره پروانه نظام روانشناسی 

734

 

حوزه‌های تخصصی دکتر زهرا بهفری

 • زوج درمانگر پیشرفته هیجان مدار
 • درمانگر بالینی در حوزه مسایل فردی (مشکلات اضطرابی، خلقی و شخصیت)
 • مشاوره پیش از ازدواج
  (Psychoanalysis Therapy)

سوابق علمی دکتر زهرا بهفری

 • دکترای روانشناسی سلامت از علوم و تحقیقات
 • ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر زهرا بهفری

 • مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد در گروه مشاوره و علوم تربیتی
 • مدرس دروس کارشناسی ارشد دانشگاه بهار مشهد
 • عضو انجمن درمانگران هیجان مدار ایران (IREFT)
 • عضو انجمن درمانگران هیجان مدار کانادا(ICEEFT )
 • عضو کمیته علمی و مدرس کارگاههای آموزشی ارتقای سلامت روان دانشگاه فرهنگیان
 • مدرس طرح جامع کشوری خانواده پایدار
 • مدرس دوره ها و کارگاههای آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان
 • داور مقالات نشریه علمی-تخصصی پویش در مشاوره و علوم تربیتی
 • مصاحبه گر کمیته تخصصی دانشجویان ورودی به دانشگاه فرهنگیان
 • داور انجمن های علمی جشنواره کشوری پویش دانشگاهها
 • مدرس کارگاههای مقدماتی EFT (زوج درمانی هیجان مدار)

 

اطلاعات بیشتر اطلاعات کمتر

حوزه‌های تخصصی دکتر زهرا بهفر

سوابق علمی دکتر زهرا بهفر

 • دکترای روانشناسی سلامت از علوم و تحقیقات
 • ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • لیسانس روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر بهفر

 • مدرس دانشگاه فرهنگیان مشهد در گروه مشاوره و علوم تربیتی
 • مدرس دروس کارشناسی ارشد دانشگاه بهار مشهد
 • عضو انجمن درمانگران هیجان مدار ایران (IREFT)
 • عضو انجمن درمانگران هیجان مدار کانادا(ICEEFT )
 • عضو کمیته علمی و مدرس کارگاههای آموزشی ارتقای سلامت روان دانشگاه فرهنگیان
 • مدرس طرح جامع کشوری خانواده پایدار
 • مدرس دوره ها و کارگاههای آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان
 • داور مقالات نشریه علمی-تخصصی پویش در مشاوره و علوم تربیتی
 • مصاحبه گر کمیته تخصصی دانشجویان ورودی به دانشگاه فرهنگیان
 • داور انجمن های علمی جشنواره کشوری پویش دانشگاهها
 • مدرس کارگاههای مقدماتی EFT (زوج درمانی هیجان مدار)

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر لادن فتی

دکتر سارا بنی هاشمی 

دکتر محسن میرزایی

3.9/5 - (16 امتیاز)