دکتر ساره بهزادی پور   

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: 3823

حوزه‌های تخصصی دکتر ساره بهزادی پور

 • زوج درمانی
  • رابطه با خانواده همسر/پارنتر
  • سکس تراپی
  • روابط بین فردی
  • رابطه والد-فرزند

سوابق علمی دکتر بهزادی پور

 • دکترای روان‌شناسی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر بهزادی پور 

 • مدیر مرکز مشاوره نگاه نو
 • روانشناس در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا
 • عضو سابق هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز
 • مسئول فنی اولین مرکز مشاوره تخصصی خانواده و ازدواج در استان فارس

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهریار شهیدی

دکتر نیره قشنگ

دکتر مونا چراغی

دکتر سعید ایمانی

4.7/5 - (21 امتیاز)