دکتر ساره بهزادی پور

، عضو هیئت علمی دانشگاه

زوج تراپی, زوج درمانگر، مشاوره ازدواج, سکس تراپی

دکتر ساره بهزادی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه

زوج تراپی, زوج درمانگر، مشاوره ازدواج, سکس تراپی

رزومه

سوابق علمی

  • دکتری تخصصی روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه

مسئولیت های علمی و اجرایی و افتخارات

  • بیش از ۱۴ ساله کار مشاوره و درمان
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
  • دارای پروانه اشتغال تخصصی نظام روانشناسی
  • کارشناس واحد مشاوره اداره بهزیستی شیراز
  • روانشناس در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا
  • کسب عنوان برترین روانشناس در حیطه ازدواج در استان فارس
  •   برگزیده بعنوان ۱۰ مدرس برتر زوج درمانی در ایران از طرف بهزیستی
  • مسئول فنی اولین مرکز مشاوره تخصصی خانواده و ازدواج در استان فارس

ویدیوهای آموزشی