دکتر ساره قربانی

دکتر ساره قربانی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: ۱۴۷۶۰۴۰

حوزه‌های تخصصی ساره قربانی

 • روان درمانی فردی

  • اختلال صدابیزاری (میسوفونیا)

  • اختلالات اضطرابی و وسواس

  • اختلالات خلقی

 • گروه درمانی

  • اختلال صدابیزاری (میسوفونیا)

سوابق علمی ساره قربانی

 • دکتری روان شناسی با گرایش بالینی، دانشگاه علوم‌پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)
 • کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)

مسئولیت­ها و سوابق علمی و اجرایی ساره قربانی

 • روان درمانگر و مشاور مرکز خدمات مشاوره نهال اندیشه
 • روان درمان گر و مشاور مرکز خدمات مشاوره حامی
 • روانشناس بالینی در مرکز مشاوره دانشگاه تهران

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر دل آرام صالحی

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر نرگس انسان

4.6/5 - (136 امتیاز)