دکتر سعاده ملک عسگر

دکتر سعاده ملک عسگر

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس سعاده ملک عسگر

  • زوج درمانگر،
  • مشاوره ازدواج
  • مشاوره خانواده

سوابق علمی دکتر سعاده ملک عسگر

  • دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر سعاده ملک عسگر

سوابق علمی دکتر سعاده ملک عسگر

دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شکوفه دادفرنیا

دکتر فرشاد شیبانی

دکتر سارا بنی هاشمی

دکتر کمیل زاهدی تجریشی

2.7/5 - (9 امتیاز)