دکتر سعاده ملک عسگر

، دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

زوج درمانگر، مشاوره ازدواج, مشاوره خانواده

دکتر سعاده ملک عسگر

دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

زوج درمانگر، مشاوره ازدواج, مشاوره خانواده

رزومه

(سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره)

سوابق علمی

  • دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

ویدیوهای آموزشی