دکتر روانشناس عباس رمضانی فرانی

دکتر عباس رمضانی فرانی

دکتری تخصصی روان­شناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره:

حوزه‌های تخصصی دکتر عباس رمضانی فرانی

 • روان­ درمانی فردی
  • اختلالات اضطرابی و وسواس
  • کمال گرایی و اهمال کاری
  • مدیریت هیجان
  • روابط بین فردی

سوابق علمی دکتر رمضانی فرانی

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئولیت­ های علمی و اجرای دکتر رمضانی

 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره پویا، انستیتو روانپزشکی تهران، مرکز مشاوره راه بهتر، کلنیک زینب بختیاری، مرکز مشاوره صبح صادق و مرکز مشاوره خانه فرهنگ
 • عضو موسس انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
 • بازرس انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر مصطفی زارعان

دکتر رضا مولودی

دکتر سعید ایمانی

دکتر جعفر بوالهری

4.7/5 - (35 امتیاز)