دکتر فرشاد شیبانی 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

5195

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

5195

حوزه‌های تخصصی دکتر شیبانی

 • زوج درمانی
 • اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس
 • مداخلات روانشناختی در کاهش وزن و عمل های جراحی زیبایی
 • بیخوابی
 • سردرد های تنشی و درد های مزمن

سوابق علمی دکتر شیبانی

 • عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 • دکتری تخصصی  روانشناسی  بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی ایران 

   

مسئولیت ­های علمی و اجرایی فرشاد شیبانی

 • روانشناس رسمی منطقه ای سازمان ملل متحد در کشور ایران
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • سوپروایزر روانشناسان وزارت بهداشت در سامانه 4030
 • رواندرمانگر کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • زوج درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • مدرس کارگاه های مهارت های زندگی در وزارت نفت،وزارت نیرو و ایران خودرو
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر فرشاد شیبانی 

سوابق علمی دکتر فرشاد شیبانی 

عضو هیات علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتری تخصصی  روانشناسی  بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی ایران 

مسئولیت ­های علمی و اجرایی فرشاد شیبانی 

 • روانشناس رسمی منطقه ای سازمان ملل متحد در کشور ایران
 • عضو بنیاد ملی نخبگان
 • سوپروایزر روانشناسان وزارت بهداشت در سامانه 4030
 • رواندرمانگر کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی
 • زوج درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • مدرس کارگاه های مهارت های زندگی در وزارت نفت،وزارت نیرو و ایران خودرو
 

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر کمیل زاهدی تجریشی

دکتر قیصر ملکی

دکتر سعاده ملک عسگر

دکتر شکوفه دادفرنیا

به این متخصص چه امتیازی می دهید؟