Project Description

دکتر فرشاد شیبانی

دکتر فرشاد شیبانی

درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی، اختلال وسواسی- جبری و اختلالات مرتبط، اختلالات عملکرد جنسی, زوج درمانی و خانواده درمانی با رویکرد شناختی رفتاری

(شماره پروانه نظام روانشناسی ۱۹۹۴)

سوابق علمی

  • دکتری تخصصی روانشناسي باليني، دانشگاه شهید بهشتی
  • كارشناسي ارشد روانشناسي باليني کودک و نوجوان، دانشگاه شهید بهشتی
  • كارشناسي روانشناسي باليني، دانشگاه تهران
  • کارشناسی نمایش، دانشگاه تهران

افتخارات

  • تحصیل همزمان در رشته تئاتر دانشگاه تهران با استفاده از تبصره دانشجویان ممتاز
  • کسب جایزه بهترین پایان نامه سال دانشجویی در رشته نمایش­ درمانگری از انجمن نمایش درمانگری امریکا
  • کسب عنوان پایان نامه برتر تقدیر شده در رشته روانشناسی و علوم تربیتی، سیزدهمین دوره پایان نامه سال دانشجویی جهاد دانشگاهی
  • کسب رتبه اول در بین فارغ التحصیلان دوره دوم کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی
  • رتبه ۱ آزمون ورودی دوره سوم دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت­های علمی و اجرایی

درمانگر کودک و نوجوان و مدیر اجرایی کلینیک تخصصی مادر و کودک دانشگاه شهید بهشتی

عضو انجمن نمایش درمانگری امریکا

عضو نظام روانشناسی و مشاوره

عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران

درمانگر کودک و نوجوان کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی

تجارب درمانی

روانشناس و مشاور مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه آزاد اسلامشهر، کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی (از سال 1384 تاکنون)