دکتر قیصر ملکی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی دکترقیصر ملکی

 • مشاوره پیش از ازدواج
 • زوج درمانی هیجان مدار
 • شناخت اجتماعی در اختلال های روانشناختی

سوابق علمی دکتر ملکی

 • دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر قیصر ملکی 

 • درمانگر اختلال های روانشناختی بزرگسال مرکز خدمات روانشناختی چمان
 • درمانگر اختلال های روانشناختی بزرگسال مرکز خدمات روانشناختی بینش
 • درمانگر اختلال های روانشناختی بزرگسال مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
 • درمانگر اختلال های روانشناختی بزرگسال مرکز خدمات روانشناختی اکسیر
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر قیصر ملکی

سوابق علمی دکتر قیصر ملکی 

دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی قیصر ملکی

 • درمانگر اختلال های روانشناختی بزرگسال مرکز خدمات روانشناختی چمان
 • درمانگر اختلال های روانشناختی بزرگسال مرکز خدمات روانشناختی بینش
 • درمانگر اختلال های روانشناختی بزرگسال مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
 • درمانگر اختلال های روانشناختی بزرگسال مرکز خدمات روانشناختی اکسیر

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشاد شیبانی

دکتر سمیه بابایی

دکتر کمیل زاهدی تجریشی

دکتر سعید ایمانی

2.6/5 - (61 امتیاز)