دکتر لادن فتی 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

221899

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

221899

حوزه‌های تخصصی دکتر لادن فتی

 • اختلال شخصیت
 •  اختلالات افسردگی
 • اختلالات اضطرابی

سوابق علمی دکتر لادن فتی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتری روانشناسی بالینی | دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی لادن فتی

 • صاحب امتياز و مدير مسئول مركز مشاوره و خدمات روانشناختي سگال
 • عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی روانشناسی International Journal of Psychology
 • مشاور علمي معاونت دانشجويي فرهنگی وزارت بهداشت
 • عضو شورای سیاست گذاری مشاوره دانشجویی در وزارت بهداشت
 • عضو هيئت مديره انجمن روانشناسي ايران در دوره ها‌ي ششم و هفتم
 • مسئول کمیته شناختی رفتاری انجمن روانشناسی ایران
 • عضو کمیته‌ کشوری بهداشت روان در وزارت بهداشت
 • عضو كميته كشوري مهارتهاي زندگي در وزارت بهداشت
 • عضو کمیته علمی کنگره جهانی درمان¬های شناختی رفتاری (WCBCT)، بوستون، ۲۰۱۰
 • عضو کمیته داوران کنگره جهانی درمان های شناختی- رفتاری (WCBCT)، پرو، ۲۰۱۳
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر لادن فتی 

سوابق علمی دکتر لادن فتی 

دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی لادن فتی 

صاحب امتياز و مدير مسئول مركز مشاوره و خدمات روانشناختي سگال

مشاور علمي معاونت دانشجويي فرهنگی وزارت بهداشت

عضو شورای سیاستگذاری مشاوره دانشجویی در وزارت بهداشت

عضو هيئت مديره انجمن روانشناسي ايران در دوره ها‌ي ششم و هفتم

مسئول کمیته شناختی رفتاری انجمن روانشناسی ایران

عضو کمیته‌ کشوری بهداشت روان در وزارت بهداشت

عضو كميته كشوري مهارتهاي زندگي در وزارت بهداشت

عضو کمیته داوران کنگره جهانی درمان های شناختی-رفتاری (WCBCT)، پرو، ۲۰۱۳ 

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر جعفری بوالهری

4.3/5 - (55 امتیاز)