دکتر روانشناس محمد علی مظاهری

دکتر محمد علی مظاهری

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی

 • روابط فرازناشویی
 • زوج درمانی
 • مشاوره ازدواج
 • مشاوره فردی و اختلالات شخصیت

سوابق علمی

 • دکترای روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی از انستیتو روان‌ پزشکی تهران
 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی – دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده

مسئولیت ­های علمی و اجرایی

 • کار بالینی شناختی رفتاری در مرکز سگال
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره سگال
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر محمد علی مظاهری

سوابق علمی دکتر محمد علی مظاهری

عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی – دانشگاه شهید بهشتی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی خانواده و کودک از دانشگاه لندن، انگلستان

کارشناسی ارشد روان شناسی از دانشگاه تهران 

مسئولیت ­های علمی واجرایی دکتر مظاهری

مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی خانواده پژوهی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

ریاست دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر رضا شریفی

دکتر لادن فتی

 دکتر مونا چراغی
4.3/5 - (3 امتیاز)