دکتر روانشناس محمد علی مظاهری

دکتر محمد علی مظاهری

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره:

حوزه‌های تخصصی دکتر مظاهری

 • زوج درمانی
  • چالش های زندگی مشترک
  • رابطه با خانواده همسر/پارنتر
  • خیانت
  • اختلالات شخصیت در رابطه

سوابق علمی دکتر مظاهری

 • دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، انستیتو روان‌ پزشکی تهران

مسئولیت ­های علمی واجرایی دکتر مظاهری

 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر رضا شریفی

دکتر لادن فتی

 دکتر مونا چراغی
4/5 - (4 امتیاز)