دکتر روانشناس مریم کامی

دکتر مریم کامی

کاندیدای دکتری تخصصی روان­شناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره:26790

حوزه‌های تخصصی دکترمریم کامی

 • روان درمانی فردی
  • مشکلات روانشناختی بارداری
  • اختلالات خوردن
  • اختلالات خلقی و هیجانی
  • اضطراب و وسواس بدنی

سوابق علمی دکتر مریم کامی

 • کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکترمریم کامی 

 • روان درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در کلینیک اعصاب و روان هیربد
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره کلینیک جامع آتیه ذهن درخشان
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر رضا مولودی

دکتر حمید رضا رحمانیان

شکوفه اویار حسینی

دکتر شکوفه دادفرنیا

4.5/5 - (40 امتیاز)