دکتر روانشناس مریم کامی

دکتر مریم کامی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس مریم کامی 

 • اختلالات هیجانی از جمله اختلالات خلقی
 • اضطرابی و وسواس
 • مشاوره بارداری و درمان مشکلات روانشناختی بارداری

سوابق علمی دکتر کامی

 • کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی
 • سابقه تدریس واحد روانشناسی عمومی و بهداشت روان در مقطع کارشناسی رشته های روانشناسی و گفتاردرمانی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر کامی

 • روان درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در کلینیک اعصاب و روان هیربد
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره کلینیک جامع آتیه ذهن درخشان
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکترمریم کامی

سوابق علمی دکتر مریم کامی

کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی

سابقه تدریس واحد روانشناسی عمومی و بهداشت روان در مقطع کارشناسی رشته های روانشناسی و گفتاردرمانی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکترمریم کامی 

 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در کلینیک اعصاب و روان هیربد
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره کلینیک جامع آتیه ذهن درخشان
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر رضا مولودی

دکتر حمید رضا رحمانیان

شکوفه اویار حسینی

دکتر شکوفه دادفرنیا

4.5/5 - (36 امتیاز)