دکتر مریم کامی

دکتر مریم کامی

کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره : 26790

حوزه‌های تخصصی دکتر مریم کامی

 • روان درمانی فردی
  • مشکلات روانشناختی بارداری
  • اختلالات خوردن
  • اختلالات خلقی و هیجانی
  • اضطراب و وسواس بدنی

سوابق علمی دکتر مریم کامی

 • کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر مریم کامی

 • روان درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در کلینیک اعصاب و روان هیربد
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره کلینیک جامع آتیه ذهن درخشان
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
 • درمانگر با رویکرد رفتاردرمانی شناختی و طرحواره در مرکز مشاوره دانشگاه امیرکبیر

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

Item 1 of 11