دکتر مصطفی زارعان

دکتر مصطفی زارعان

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

13661

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس سعید ایمانی

 • اختلالات اضطرابی
 •  زوج درمانگر
 • مشاوره ازدواج
 • سکس تراپی
 • فرزند پروری
 • مشاوره اعتیاد

سوابق علمی دکتر ایمانی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
 • داور مجله ISI مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، Iranian Journal of Psychiatry

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر سعید ایمانی

 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر زارعان

سوابق علمی دکتر مصطفی زارعان

فرصت مطالعاتی کوتاه مدت تحقیقاتی، دانشگاه تیلبرگ هلند، دپارتمان مطالعات فرهنگی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه تبریز

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر روانشناس مصطفی زارعان

عضو افتخاری انجمن علوم روانشناختی منطقه عرب (AUPsyS)

عضو انجمن بین المللی روانشناسی کاربردی (IAAP)

عضو هیئت مدیره انجمن بین المللی روانشناسی بین فرهنگی (IACCP)

عضو هیئت تحریریه مجله اروپایی مطالعات روانشناسی و تربیتی (European Journal of Psychology and Educational Studies) ناشر رسمی آکادمی اروپا

عضو انجمن آسیب شناسی روانی امریکا (APPA)

عضو پیوسته انجمن روانشناسی بالینی ایران (شماره عضویت: 883327)

عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران (شماره عضویت: 3896)

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (شماره عضویت: 13661)

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهریار شهیدی

دکتر ملیحه ایلخانی

دکتر ستاره کاوسی

دکتر روناک کاکاوند

4/5 - (1 امتیاز)