دکتر روانشناس مونا چراغی

دکتر مونا چراغی 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس مونا چراغی

سوابق علمی دکتر چراغی

  • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر چراغی

  • مشاور و درمانگر در مرکز مشاوره سگال
  • دبیر اجرایی کنگره مادرانگی
  • سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی (شعبه بلوار کشاورز)
  • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران
  • عضو ICEEFT
  • عضو جامعه EFT ایران
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر مونا چراغی

سوابق علمی دکتر چراغی

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه اصفهان

کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر روانشناس مونا چراغی

مشاور و درمانگر در مرکز مشاوره سگال

دبیر اجرایی کنگره مادرانگی

سرپرست مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی (شعبه بلوار کشاورز)

عضو نظام روانشناسی و مشاوره ایران

عضو ICEEFT

عضو جامعه EFT ایران

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهریار شهیدی

دکتر نیره قشنگ

دکتر سعید ایمانی

دکتر ساره بهزادی پور

4.5/5 - (22 امتیاز)