دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر میترا حکیم شوشتری

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان – دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

زمینه های مشاوره

 • روانپزشکی کودک و نوجوان
 • مشاوره در خصوص مسائل جنسی کودکان و نوجوانان
 • مشاوره خانواده و فرزند پروری

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • مسئول مرکز آموزش فرزندپروری در انستیتو روانپزشکی تهران
 • مسئول بخش روانپزشکی کودکان بیمارستان علی اصغر (ع)
 • عضو کمیته رشد سالم کودکان وزارت بهداشت
 • عضو کمیته رفاه کودکان در وزارت کار و رفاه اجتماعی
 • کمیته علمی کارگاهها و سمینارهای روانشناسی

تجارب درمانی

 • روانشناس و مشاور روانپزشک انستیتو روانپزشکی تهران، بیمارستان حضرت علی اصغر

 

مشاهده رزومه کامل دکتر میترا حکیم شوشتری

با دکتر میترا حکیم شوشتری از زبان ایشان بیشتر آشنا شوید