دکتر روانشناس میترا حکیم شوشتری

دکتر میترا حکیم شوشتری 

سمت تخصصی

رواپزشکی

 

 

سمت تخصصی

روانپزشکی

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس میترا حیکم شوشتری

 • روانپزشک کودک و نوجوان 
 •  فرزند پروری
 • مشاوره خانواده
 • مشاوره در خصوص مسائل جنسی کودکان و نوجوانان

سوابق علمی دکتر حکیم شوشتری

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان – دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکترمیترا شوشتری

 • مسئول مرکز آموزش فرزندپروری در انستیتو روانپزشکی تهران
 • مسئول بخش روانپزشکی کودکان بیمارستان علی اصغر (ع)
 • عضو کمیته رشد سالم کودکان وزارت بهداشت
 • عضو کمیته رفاه کودکان در وزارت کار و رفاه اجتماعی
 • کمیته علمی کارگاهها و سمینارهای روانشناسی
 • روانشناس و مشاور روانپزشک انستیتو روانپزشکی تهران، بیمارستان حضرت علی اصغر
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر میترا حکیم شوشتری

سوابق علمی دکتر حکیم شوشتری

عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران

فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان – دانشگاه علوم پزشکی تهران

متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر روانشناس میترا حکیم شوشتری

مسئول مرکز آموزش فرزندپروری در انستیتو روانپزشکی تهران

مسئول بخش روانپزشکی کودکان بیمارستان علی اصغر (ع)

عضو کمیته رشد سالم کودکان وزارت بهداشت

عضو کمیته رفاه کودکان در وزارت کار و رفاه اجتماعی

کمیته علمی کارگاه ها و سمینارهای روانشناسی

روانشناس و مشاور روانپزشک انستیتو روانپزشکی تهران، بیمارستان حضرت علی اصغر

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر آسیه اناری

دکتر مصطفی زارعان

دکتر عباس رمضانی فرانی

3.4/5 - (14 امتیاز)