دکتر نوح افشار

دکتر نوح افشار 

سمت تخصصی

روانپزشک

 

 

 

سمت تخصصی

روانپزشک

حوزه‌های تخصصی دکتر نوح افشار

  • زوج درمانی
  • مشاوره ازدواج و خانواده
  • روان درمانی حمایتی و حل مسئله

سوابق علمی نوح افشار

  • دکتری تخصصی روانپزشکی
  • دکتری پزشکی عمومی
  • عضو انجمن علمی روانپزشکان

حوزه‌های تخصصی دکتر نوح افشار

  • سابقه فعالیت های کلینیکی روانپزشکی از سال 1386
  • ریاست بخش روانپزشکی بیمارستان پاستور بم به مدت 6 سال
  • مشاور روانپزشکی بیمارستان کسری
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر نوح افشار

سوابق علمی دکتر افشار

دکتری تخصصی روانپزشکی

دکتری پزشکی عمومی

عضو انجمن علمی روانپزشکان 

مسئولیت­های علمی و اجرایی دکتر نوح افشار  

سابقه فعالیت های کلینیکی روانپزشکی از سال 1386

ریاست بخش روانپزشکی بیمارستان پاستور بم به مدت 6 سال

مشاور روانپزشکی بیمارستان کسری 

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهریار شهیدی

دکتر حمیدرضا رحمانیان

دکتر جعفر بوالهری

دکتر فاطمه هادی

به این متخصص چه امتیازی می دهید؟