دکتر روانشناس کمیل زاهدی تجریشی

دکتر کمیل زاهدی تجریشی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: 5241

حوزه‌های تخصصی دکتر زاهدی تجریشی

 • روان درمانی فردی
  • اختلالات خلقی
  • اضطراب و وسواس
  • هویت و شخصیت
  • روابط بین فردی

سوابق علمی دکتر زاهدی تجریشی

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر زاهدی تجریشی 

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • روان‌ درمانگر در انستیتو روانپزشکی تهران
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره کاج
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره زندگی
 • روان‌درمانی و تدریس دوره‌های کارورزی در کلینیک همراز

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشاد شیبانی

دکتر قیصر ملکی

دکتر سعید ایمانی

شکوفه اویارحسینی

4.5/5 - (35 امتیاز)