Project Description

دکتر روانشناس کمیل زاهدی تجریشی

دکتر کمیل زاهدی تجریشی

روانشناس بالینی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

تحصیلات

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

مسئولیتها و سوابق درمانی 

 • روان‌ درمانگر در انستیتو روانپزشکی تهران
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره کاج
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره زندگی
 • روان‌درمانی و تدریس دوره‌های کارورزی در کلینیک همراز
 • روان درمانی در مرکز روانشناسی بالینی و روانپزشکی ساختمان پزشکان میرعماد

مسئولیتها و سوابق علمی و اجرائی

 • استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مدرس دانشگاه خوارزمی (تدریس درس نظریه‌های روان درمانی و مشاوره به دانشجویان کارشناسی روانشناسی بالینی)
 • مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تدریس به عنوان مدرس برگزیده دوره­ های مهارت­ های اجتماعی شهرداری تهران
 • تدریس کارگاه‌های تخصصی روانشناسی (مهارت‌های زندگی، مصاحبه تشخیصی، آسیب‌شناسی روانی، درمان شناختی رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی، کارورزی روانشناسی بالینی در مراکز مشاوره مختلف)
 • داور مجله علمی-پژوهشی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
 • داور نشریه علمی-پژوهشی ابن سینا
 • عضو کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
4.4/5 - (96 امتیاز)