دکتر روانشناس کمیل زاهدی تجریشی

دکتر کمیل زاهدی تجریشی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره

5241

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

5241

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس زاهدی تجریشی

 • اختلالات شخصیت (طرحواره درمانی)

سوابق علمی دکتر کمیل زاهدی تجریشی

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر زاهدی تجریشی

 • روان‌ درمانگر در انستیتو روانپزشکی تهران
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره کاج
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره زندگی
 • روان‌درمانی و تدریس دوره‌های کارورزی در کلینیک همراز
 • روان درمانی در مرکز روانشناسی بالینی و روانپزشکی ساختمان پزشکان میرعماد
 • استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مدرس دانشگاه خوارزمی (تدریس درس نظریه‌های روان درمانی و مشاوره به دانشجویان کارشناسی روانشناسی بالینی)
 • مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تدریس به عنوان مدرس برگزیده دوره­ های مهارت­ های اجتماعی شهرداری تهران
 • تدریس کارگاه‌های تخصصی روانشناسی (مهارت‌های زندگی، مصاحبه تشخیصی، آسیب‌شناسی روانی، درمان شناختی رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی، کارورزی روانشناسی بالینی در مراکز مشاوره مختلف)
 • داور مجله علمی-پژوهشی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
 • داور نشریه علمی-پژوهشی ابن سینا
 • عضو کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر زاهدی تجریشی

سوابق علمی دکتر کمیل زاهدی تجریشی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی تجریشی 

 • روان‌ درمانگر در انستیتو روانپزشکی تهران
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره کاج
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • روان‌ درمانگر در مرکز مشاوره زندگی
 • روان‌درمانی و تدریس دوره‌های کارورزی در کلینیک همراز
 • روان درمانی در مرکز روانشناسی بالینی و روانپزشکی ساختمان پزشکان میرعماد
 • استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • مدرس دانشگاه خوارزمی (تدریس درس نظریه‌های روان درمانی و مشاوره به دانشجویان کارشناسی روانشناسی بالینی)
 • مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تدریس به عنوان مدرس برگزیده دوره­ های مهارت­ های اجتماعی شهرداری تهران
 • تدریس کارگاه‌های تخصصی روانشناسی (مهارت‌های زندگی، مصاحبه تشخیصی، آسیب‌شناسی روانی، درمان شناختی رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی، کارورزی روانشناسی بالینی در مراکز مشاوره مختلف)
 • داور مجله علمی-پژوهشی روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
 • داور نشریه علمی-پژوهشی ابن سینا
 • عضو کمیته روانشناسی فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشاد شیبانی

دکتر قیصر ملکی

دکتر سعید ایمانی

شکوفه اویارحسینی

4.4/5 - (24 امتیاز)