دکتر روانشناس لیلا سلیانی

دکتر لیلا سلیانی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس لیلا سلیانی

 • مراقبت از روان مادر و ارتقاء مهارت مادرانگی
 • ترمیم و تصحیح روابط والد-کودک
 • توانمندسازی خلقی و رفتاری فرزندان

سوابق علمی دکتر سلیانی 

 • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران

مسئولیت های علمی و اجرایی دکتر سلیانی

 • مدیر مرکز (کودک و نوجوان) مشاوره و روانشناسی جان و تن (از سال 96 تا کنون)
 • مشاور و درمانگر مرکز خدمات روانشناسی پایش از سال 85 تا 96
 • طراحی و اجرای مجموعه کارگاه های آموزش به کودک (مهارت های زندگی، دقت تمرکز، مادر کودک و …) از سال 89 تا 97
 • سوابق همکاری با بیمارستان آتیه:
 • مدیر آموزش پرسنل غیر درمانی
 • مسئول اجرایی معاونت منابع انسانی
 • مسئول دفتر سلامت روان
 • برنامه ریزی، اموزش و توانمندسازی مهارت های روانشناسی کادر درمان
 • مدیر استخدام و آموزش روانشناسان کودک دفتر سلامت روان
 • عضو اصلی و مدیر اجرایی باشگاه اندیشه معاونت منابع انسانی
 • عضو افتخاری واحد R&D
 • همکار پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران از سال 85 تا 90
 • طراح، راه انداز و محتوا و مستند ساز واحد لایف کوچینگ کودک موسسه عرشیان
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر لیلا سلیانی

سوابق علمی دکتر کمیل لیلا سلیانی

کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی لیلا سلیانی 

 • مدیر مرکز (کودک و نوجوان) مشاوره و روانشناسی جان و تن (از سال 96 تا کنون)
 • مشاور و درمانگر مرکز خدمات روانشناسی پایش از سال 85 تا 96
 • طراحی و اجرای مجموعه کارگاه های آموزش به کودک (مهارت های زندگی، دقت تمرکز، مادر کودک و …) از سال 89 تا 97
 • سوابق همکاری با بیمارستان آتیه:
 • مدیر آموزش پرسنل غیر درمانی
 • مسئول اجرایی معاونت منابع انسانی
 • مسئول دفتر سلامت روان
 • برنامه ریزی، اموزش و توانمندسازی مهارت های روانشناسی کادر درمان
 • مدیر استخدام و آموزش روانشناسان کودک دفتر سلامت روان
 • عضو اصلی و مدیر اجرایی باشگاه اندیشه معاونت منابع انسانی
 • عضو افتخاری واحد R&D
 • همکار پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران از سال 85 تا 90
 • طراح، راه انداز و محتوا و مستند ساز واحد لایف کوچینگ کودک موسسه عرشیان

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر آسیه اناری

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر مصطفی زارعان

مهشاد مولایی تهرانی

به این متخصص چه امتیازی می دهید؟