خانم لیلا سلیانی

روانشناس بالینی

حوزه‌های تخصصی لیلا سلیانی

 • آموزش مهارت های فرزندپروری به والدین
 • مراقبت از روان مادر و ارتقاء مهارت مادرانگی
 • توانمندسازی خلقی و رفتاری فرزندان
 • ترمیم و تصحیح روابط والد-کودک

سوابق علمی لیلا سلیانی

 • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران

مسئولیت ­های علمی و اجرایی خانم لیلا سلیانی 

 • مدیر مرکز (کودک و نوجوان) مشاوره و روانشناسی جان و تن
 • مشاور و درمانگر مرکز خدمات روانشناسی پایش
 • طراحی و اجرای مجموعه کارگاه های آموزش به کودک (مهارت های زندگی، دقت تمرکز، مادر کودک و …)
 • سوابق همکاری با بیمارستان آتیه:
 • مدیر آموزش پرسنل غیر درمانی
 • مسئول اجرایی معاونت منابع انسانی
 • مسئول دفتر سلامت روان
 • برنامه ریزی، اموزش و توانمندسازی مهارت های روانشناسی کادر درمان
 • مدیر استخدام و آموزش روانشناسان کودک دفتر سلامت روان
 • عضو اصلی و مدیر اجرایی باشگاه اندیشه معاونت منابع انسانی
 • عضو افتخاری واحد R&D
 • همکار پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • طراح، راه انداز و محتوا و مستند ساز واحد لایف کوچینگ کودک موسسه عرشیان

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر آسیه اناری

دکتر میترا حکیم شوشتری

دکتر مصطفی زارعان

حجت دانیالی

4.3/5 - (15 امتیاز)