دکتر نرگس انسان

کاندید دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: 7078

حوزه‌های تخصصی دکتر نرگس انسان

 • روان درمانی فردی
  • اختلالات خلقی
  • اختلالات اضطرابی
  • چالش های بین فردی و روابط
  • مهارت های زندگی و توسعه فردی
  • سازگاری در گذار های زندگی (مهاجرت، سوگ، جدایی،…)

سوابق علمی دکتر نرگس انسان 

 • کاندید دکتری تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • برگزیده استعداد درخشان دانشگاه فردوسی مشهد

مسئولیت­ها و سوابق علمی و اجرایی نرگس انسان

 • روان‌ درمانگر کلینیک سگال
 • روان‌ درمانگر کلینیک جان و تن
 

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر جعفری بوالهری

4.5/5 - (137 امتیاز)