نعیمه دری

دکتری روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: 26496

حوزه‌های تخصصی نعیمه دری

 • روان درمانی فردی
  • اختلالات وسواس فکری عملی
  • کمال گرایی

سوابق علمی نعیمه دری

 • کاندیدای دکتری روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
 • كارشناسي روان‌شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد

مسئولیت­ها و سوابق علمی و اجرایی نعیمه دری

 • روان‌درمانگر تخصصی طیف اختلالات وسواس و بیماری‌های مرتبط مرکز تخصصی مشاوره و روان‌درمانی صدرا
 • روان‌درمانگر تخصصی طیف اختلالات وسواس و بیماری‌های مرتبط موسسه تخصصی روان‌شناسی و علوم‌شناختی هیوا
 • دستیار آموزشی در دوره‌های سوپرویژن درمان شناختی-رفتاری سازمان نظام روان‌شناسی
 • دستیار آموزشی در دوره‌های تربیت درمانگر اختلال وسواسی-جبری با تمرکز بر درمان شناختی-رفتاری و درمان فراشناختی سازمان نظام روان‌شناسی
 • مدرس دوره‌های تربیت مربی مهارت‌های زندگی سازمان نظام روان‌شناسی

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر فرشته موتابی

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر جعفری بوالهری

4.6/5 - (134 امتیاز)