دکتر روانشناس ملیحه ایلخانی

ملیحه ایلخانی 

کاندیدای دکتری تخصصی روان­شناسی رشد و شخصیت

حوزه‌های تخصصی ملیحه ایلخانی

  • روان­ درمانی تحلیلی
    • اختلالات خلقی
    • مدیریت هیجان
    • روابط بین فردی

سوابق علمی ملیحه ایلخانی

  •  کاندیدای دکتری تخصصی علوم شناختی (روانشناسی رشد و شخصیت)، دانشگاه Lund سوئد
  • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی، دانشگاه Lund سوئد
  • کارشناسی مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی، دانشگاه Lund سوئد

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر لادن فتی

4.6/5 - (34 امتیاز)