دکتر روانشناس ملیحه ایلخانی

دکتر ملیحه ایلخانی 

سمت تخصصی

دکتری علوم شناختی-تحلیلی

سمت تخصصی

دکتری علوم شناختی-تحلیلی

 

 

حوزه‌های تخصصی دکتر ایلخانی 

  • مشاوره فردی با روش تحلیلی
  • اختلالات اضطرابی
  • مشاوره زوج و زوج درمانی

سوابق علمی دکتر ایلخانی

  • دکترای علوم شناختی (روانشناسی رشد و شخصیت) دانشگاه Lund سوئد
  • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی – دانشگاه Lund سوئد
  • کارشناسی مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی – دانشگاه Lund سوئد 

 

اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر ملیحه ایلخانی

سوابق علمی ملیحه ایلخانی

دکترای علوم شناختی (روانشناسی رشد و شخصیت) دانشگاه Lund سوئد

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی – دانشگاه Lund سوئد

کارشناسی مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی – دانشگاه Lund سوئد 

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر لادن فتی

4.3/5 - (14 امتیاز)