دکتر روانشناس ملیحه ایلخانی

دکتر ملیحه ایلخانی 

سمت تخصصی

دکتری علوم شناختی-تحلیلی

 

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره

123456

سمت تخصصی

دکتری علوم شناختی-تحلیلی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

123456

حوزه‌های تخصصی دکتر ایلخانی 

  • مشاوره فردی با روش تحلیلی
  • اختلالات اضطرابی
  • مشاوره زوج و زوج درمانی

سوابق علمی دکتر ایلخانی

  • دکترای علوم شناختی (روانشناسی رشد و شخصیت) دانشگاه Lund سوئد
  • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی – دانشگاه Lund سوئد
  • کارشناسی مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی – دانشگاه Lund سوئد 
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر ملیحه ایلخانی

سوابق علمی ملیحه ایلخانی

دکترای علوم شناختی (روانشناسی رشد و شخصیت) دانشگاه Lund سوئد

کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی – دانشگاه Lund سوئد

کارشناسی مدیریت منابع انسانی-گرایش روانشناسی – دانشگاه Lund سوئد 

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر شهریار شهیدی

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر لادن فتی

به این متخصص چه امتیازی می دهید؟