احساس تنهایی

 

آیا می شود کسی از تنهایی بمیرد؟ بله! ممکن است. حس تنهایی درست به اندازه سیگار کشیدن برای سلامت جسم خطرناک است و مانند بسیاری از بیماری های روانی می تواند سلامت روان فرد را مختل کند.

حس تنهایی چه خطراتی دارد؟

تحقیقات نشان داده اند که افراد ممکن است از تنهایی بمیرند. مشخص شده است که همانقدر که افراد ممکن است شما را دیوانه کنند، انزوای اجتماعی برای سلامت روان شما به اندازه سیگار کشیدن، چاقی و حتی مصرف الکل مضر است.

افرادی که تقویم اجتماعی خالی دارند، به جایی دعوت نمی شوند یا نمی روند و در کل زمان خالی زیادی دارند، زندگی خود را در معرض خطر قرار داده اند.

این اپیزود از سیمیاروم را درباره حس تنهایی بشنوید.