9 تیر 1401

اختلالات روانی

اختلال دوقطبی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

همه چیز درباره اختلال دوقطبی (Bipolar Disorder)

مازوخیسم چطور به وجود می‌آید؟

همه چیز درباره مازوخیسم یا خودآزاری

اختلال طیف اوتیسم در همه گروههای سنی، نژادی، قومی و اجتماعی-اقتصادی رخ میدهد.

اوتیسم در بزرگسالان

گلوسوفوبیا زیرمجموعهای از فوبیایهای اجتماعی، یعنی ترس از موقعیتهای اجتماعی است.

ترس سخنرانی در جمع

آیا خلق اخلالگر منجر به خشونت می‌شود؟

تشخیص و درمان اختلال بی نظمی خلق اخلالگر

اختلال دوقطبی یک بیماری روانی مزمن است که باعث ایجاد نوسانات شدید خلقی از دورههای مانیک شدید (شیدایی) تا دورههای خمودگی (افسردگی) میشود.

اختلال دوقطبی در تعطیلات

صدابیزاری

اختلال صدابیزاری چیست و چطور درمان می شود؟

اختلال فراموشی تجزیه ای یا یادزدودگی گسستی

اختلال فراموشی تجزیه ای یا یادزدودگی گسستی:

اختلال سلوک در نوجوانان و کودکان

اختلال سلوک در نوجوانان و کودکان و شناخت نشانه های هشدار

مطالعه موردی اختلال بدریخت انگاری بدن و خودکشی

مطالعه موردی اختلال بدریخت انگاری بدن و خودکشی

اختلال پوست کنی

اختلال پوست کنی چیست و چه علائمی دارد؟

اختلال مو کنی

همه چیز در رابطه با اختلال موکنی یا تریکوتیلومانیا

اختلال وسواس احتکار و درمان

همه چیز درباره اختلال وسواس احتکار یا اختلال ذخیره‌سازی

اختلال خودبیمار انگاری

اختلال بدریخت انگاری بدن

اختلال بدریخت انگاری بدن

بیش فعالی در بزرگسالان-دکتر حمیدرضا رحمانیان

بیش فعالی (ADHD) در بزرگسالان

همه چیز در رابطه با حملات پانیک و مقابله با آنها

علل شکل گیری فوبیا

علل شکل گیری فوبیا چیست؟

درمان فوبیا

درمان فوبیا : یک گام در هر مرحله