دکتر سعید ایمانی

دکتر سعید ایمانی

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

زمینه های مشاوره

 • مشاوره ازدواج، زوج درمانی و مشاوره جنسی
 • اختلالات خلقی و اضطرابی
 • اختلالات اعتیاد
 • فرزند پروری

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
 • داور مجله ISI مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، Iranian Journal of Psychiatry

تجارب درمانی

 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی، مرکز خدمات مشاوره روشنا، مرکز مشاوره دل آرام، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، بیمارستان روانپزشکی ایران (نواب صفوی)، درمانگاه انستیتو روانپزشکی تهران، بیمارستان روانپزشکی صدر، شرکت ایران ایتوک

مشاهده رزومه کامل

با دکتر سعید ایمانی از زبان ایشان بیشتر آشنا شوید

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر سعید ایمانی