دکتر روانشناس سعید ایمانی

دکتر سعید ایمانی 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس سعید ایمانی

 • اختلالات اضطرابی
 •  زوج درمانگر
 • مشاوره ازدواج
 • سکس تراپی
 • فرزند پروری
 • مشاوره اعتیاد

سوابق علمی دکتر ایمانی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
 • داور مجله ISI مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، Iranian Journal of Psychiatry

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر سعید ایمانی

 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر سعید ایمانی

سوابق علمی دکتر ایمانی

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر سعید ایمانی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

داور مجله ISI مرکز تحقیقات روانپزشکی

و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، Iranian Journal of Psychiatry

روانشناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

روانشناس و مشاور مرکز خدمات مشاوره روشنا

روانشناس و مشاور مرکز مشاوره بیمارستان روانپزشکی ایران (نواب صفوی)

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر ملیحه ایلخانی

به این متخصص چه امتیازی می دهید؟