دکتر روانشناس سعید ایمانی

دکتر سعید ایمانی 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

 

 

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/نظام روانشناسی و مشاوره

حوزه‌های تخصصی دکتر روانشناس سعید ایمانی

سوابق علمی دکتر ایمانی

  • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی
  • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
  • عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران
  • داور مجله ISI مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، Iranian Journal of Psychiatry

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر سعید ایمانی

  • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر سعید ایمانی

سوابق علمی دکتر ایمانی

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر سعید ایمانی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

عضو انجمن روانشناسی بالینی ایران

داور مجله ISI مرکز تحقیقات روانپزشکی

و روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، Iranian Journal of Psychiatry

روانشناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

روانشناس و مشاور مرکز خدمات مشاوره روشنا

روانشناس و مشاور مرکز مشاوره بیمارستان روانپزشکی ایران (نواب صفوی)

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر ملیحه ایلخانی

4.1/5 - (127 امتیاز)