دکتر روانشناس سعید ایمانی

دکتر سعید ایمانی 

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره: 5635

حوزه‌های تخصصی دکتر سعید ایمانی

 • روان درمانی فردی
  • عزت نفس و کمالگرایی
  • اختلالات خلقی
  • مهارت های زندگی و توسعه فردی
 • زوج درمانی
  • روابط بین فردی و پارنترشیپ

سوابق علمی دکتر ایمانی

 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

مسئولیت­ های علمی و اجرایی دکتر سعید ایمانی

 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر ملیحه ایلخانی

دکتر مصطفی زارعان 

4.3/5 - (175 امتیاز)