دکتر شیما مشایخی

دکتری تخصصی روانشناسی مشاوره

شماره پروانه نظام روانشناسی و مشاوره : 6499

حوزه‌های تخصصی دکتر مشایخی

  • مشاوره فردی
  •  مشاوره خانواده
  • مشاوره مهاجرت

سوابق علمی دکتر شیما مشایخی

  • دکتری تخصصی مشاوره و راهنمایی،(University Teknologi Malaysia) UTM
  • کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی،(University Teknologi Malaysia) UTM
  • فارغ التحصیل انستیتو واقعیت درمانی، ویلیام گلاسر آمریکا

مسئولیت ­های علمی و اجرایی دکتر شیما مشایخی

  •  روان درمانگر و مشاور مرکز مشاوره روان پویا (کانادا، ونکوور)
  • روان درمانگر و مشاور مرکز مشاوره توحید
  • روان درمانگر و مشاور مرکز مشاوره راه عشق

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر سمیه بابایی

دکتر رضا مولودی

دکتر عباس رمضانی فرانی

دکتر مهرنوش اثباتی

4.1/5 - (13 امتیاز)