دکتر روانشناس فرشته موتابی

دکتر فرشته موتابی

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره

221899

سمت تخصصی

روانشناس بالینی

شماره نظام پزشکی/ نظام روانشناسی و مشاوره 

221899

حوزه‌های تخصصی

 • روابط فرازناشویی
 • زوج درمانی
 • مشاوره ازدواج
 • مشاوره فردی و اختلالات شخصیت

سوابق علمی

 • دکترای روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی از انستیتو روان‌ پزشکی تهران
 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی – دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده

مسئولیت ­های علمی و اجرایی

 • کار بالینی شناختی رفتاری در مرکز سگال
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره سگال
اطلاعات بیشتر اطلاعات بیشتر

حوزه‌های تخصصی دکتر فرشته موتابی

سوابق علمی دکتر فرشته موتابی

دکترای روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی از انستیتو روان‌ پزشکی تهران

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی – دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده خانواده

مسئولیت ­های علمی و اجرایی فرشته موتابی

روانشناس و مشاور مرکز مشاوره سگال

برگزاری کارگاه های آموزشی روانشناسی

با این مشاور بیشتر آشنا شوید

سایر مشاورین با تخصص‌های مشابه

دکتر جعفر بوالهری

دکتر سمیه بابایی

دکتر شهریار شهیدی

دکتر لادن فتی

4.5/5 - (21 امتیاز)